Redovno korišćenje aparata za vodu zahteva i redovnu sanitizaciju, čime se obezbeđuje postojanost kvaliteta vode i nesmetano funkcionisanje uređaja.

Sanitizacija podrazumeva čišćenje aparata, praćeno dezinfekcijom svih površina uređaja koje dolaze u kontakt sa vodom. Dezinfekcija ima za cilj uništavanje mikroorganizama.

Čišćenje i dezinfekcija uključuju:

spoljašnjost i unutrašnjost aparata;

rezervoare i sve cevi kroz koje voda prolazi, slavine.