naslovna strana posaljite mail
 
Jasno definisani ciljevi...

Osnovni ciljevi su postepen razvoj preduzeća, uprkos sve jačoj konkurenciji velikih poslovnih sistema, specijalizacija poslovanja, zapo?ljavanje kvalitetnih ljudi od iskustva na poslovno osetljivim mestima, kao i zapo?ljavanje mladih u magacinu i transportu, pru?anje kvalitetne usluge brzog dovoza robe krajnjim korisnicima, razvijanje voznog parka i informacionih tehhnologija, kvalitetnije povezivanje sa strate?kim partnerima, kako na strani dobavljaca, tako i na strani kupaca. Drago nam je ?to smo delom pratili nove tendencije i kreirali nove navike u konzumiranju u ugostiteljstvu (prvi aparati piva na točenje nik?ićke pivare su preko nas postavljeni, a sada je pivo na točenje postao obavezni detalj... >>>
 
 
O nama

: : Kratak istorijat
: :
Strategija
: :
Lokacija NOVO
: :
Kontakt
: :
ID podaci firme
Na?i partneri

: : Lavazza
: : Rauch
: : Apatinska pivara
: : Coca-Cola
: : Tikve?
: : Ostali...
Servis za kupce

: : Uputstvo za upotrebu
    aparata za kafu

: : Česta pitanja i odgovori
: : Anegdote...===